Contacto | Oficinas | A.M.A. Seguros - AMA Seguros - Liferay_webama (2023)

Resultados

'; list_office += '

'; } if (office['type'] == 'colegio') { list_office += '

 • '; list_office += '

  '+ office['city'] +' | Colegio

  '; list_office += ''; list_office += ''+ office['address'] +''; list_office += ''; list_office += ''; list_office += '

  '; list_office += ''+ office['email'] +''; list_office += '

  Tel.: '+ office['phone'] +'

  '; if (office['fax'] != '') { list_office += '

  Fax.: '+ office['fax'] +'

  '; } list_office += '

  '; list_office += '
 • '; } $(".location__list").append(list_office); }}function setMarkers(map) {var cont = mostrar;if (oficinas.length < mostrar) {cont = oficinas.length;} for (let i = 0; i < cont; i++) { var office = oficinas[i]; // Marcadores var marker = new google.maps.Marker({ position: { lat: parseFloat(office['coordx']), lng: parseFloat(office['coordy']) }, map, title: office['name'], }); }}$(function() {distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 36.1380615, -5.448681299999976, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102706;oficina["name"] = 'Colegio Algeciras (Cádiz)';oficina["type"] = 'colegio';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Cádiz';oficina["address"] = 'Avda. Virgen del Carmen, 43; 2º drcha. CP 11201';oficina["email"] = 'cadiz@amaseguros.com';oficina["phone"] = '956 80 80 48';oficina["fax"] = '956 21 35 09';oficina["coordx"] = 36.1380615;oficina["coordy"] = -5.448681299999976; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 36.8360151, -2.4649958, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102709;oficina["name"] = 'Colegio Almería';oficina["type"] = 'colegio';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Almería';oficina["address"] = 'Gerona, 11; bajo. CP 04001';oficina["email"] = '';oficina["phone"] = '950 27 00 83';oficina["fax"] = '950 27 24 78';oficina["coordx"] = 36.8360151;oficina["coordy"] = -2.4649958; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 39.4707485, -6.3820667, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102716;oficina["name"] = 'Colegio Cáceres';oficina["type"] = 'colegio';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Cáceres';oficina["address"] = 'Avda. Virgen de Guadalupe, 20 CP 10001';oficina["email"] = '';oficina["phone"] = '927 22 04 77';oficina["fax"] = '927 24 43 73';oficina["coordx"] = 39.4707485;oficina["coordy"] = -6.3820667; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 36.533449, -6.2985373, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102717;oficina["name"] = 'Colegio Cádiz';oficina["type"] = 'colegio';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Cádiz';oficina["address"] = 'Cervantes, 12 CP 11003';oficina["email"] = 'cadiz@amaseguros.com';oficina["phone"] = '956 80 80 48';oficina["fax"] = '956 21 35 09';oficina["coordx"] = 36.533449;oficina["coordy"] = -6.2985373; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 35.8873259, -5.3079651, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102721;oficina["name"] = 'Colegio Ceuta';oficina["type"] = 'colegio';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Ceuta';oficina["address"] = 'General Serrano Orive, 1 CP 51001';oficina["email"] = '';oficina["phone"] = '956 51 28 18';oficina["fax"] = '956 51 56 75';oficina["coordx"] = 35.8873259;oficina["coordy"] = -5.3079651; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 37.1627442, -3.5946099, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102730;oficina["name"] = 'Colegio Granada';oficina["type"] = 'colegio';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Granada';oficina["address"] = 'Andrés Segovia, 53 CP 18008';oficina["email"] = '';oficina["phone"] = '958 80 66 00';oficina["fax"] = '';oficina["coordx"] = 37.1627442;oficina["coordy"] = -3.5946099; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 40.6336975, -3.1739968, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102731;oficina["name"] = 'Colegio Guadalajara';oficina["type"] = 'colegio';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Guadalajara';oficina["address"] = 'Avda. del Ejército, 9 B. CP 19004';oficina["email"] = '';oficina["phone"] = '949 22 30 17';oficina["fax"] = '949 22 30 17';oficina["coordx"] = 40.6336975;oficina["coordy"] = -3.1739968; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 37.257127, -6.9496441, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102733;oficina["name"] = 'Colegio Huelva';oficina["type"] = 'colegio';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Huelva';oficina["address"] = 'Arcipreste González García, 11; 1º CP 21003';oficina["email"] = '';oficina["phone"] = '959 24 01 87/99';oficina["fax"] = '959 28 24 70';oficina["coordx"] = 37.257127;oficina["coordy"] = -6.9496441; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 28.1116488, -15.4189734, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102739;oficina["name"] = 'Colegio Las Palmas';oficina["type"] = 'colegio';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Las Palmas';oficina["address"] = 'León y Castillo, 44. CP 35003';oficina["email"] = '';oficina["phone"] = '928 36 00 01';oficina["fax"] = '928 37 02 55';oficina["coordx"] = 28.1116488;oficina["coordy"] = -15.4189734; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 42.4687276, 42.4687276, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102742;oficina["name"] = 'Colegio Logroño';oficina["type"] = 'colegio';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Logroño';oficina["address"] = 'Ruavieja, 67-69; 1ª planta CP 26001';oficina["email"] = 'clrioja@amaseguros.com';oficina["phone"] = '941 23 87 50';oficina["fax"] = '941 23 87 50';oficina["coordx"] = 42.4687276;oficina["coordy"] = 42.4687276; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 36.7040525, -4.451134, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102749;oficina["name"] = 'Colegio Málaga';oficina["type"] = 'colegio';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Málaga';oficina["address"] = 'Curtidores, 1. CP 29006';oficina["email"] = 'cmalaga@amaseguros.com';oficina["phone"] = '952 36 25 80';oficina["fax"] = '952 34 72 07';oficina["coordx"] = 36.7040525;oficina["coordy"] = -4.451134; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 43.34475, -8.40729, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 99144;oficina["name"] = 'Colegio médico A Coruña';oficina["type"] = 'colegio';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'A Coruña';oficina["address"] = 'Salvador de Madariaga, 66, entresuelo. CP 15008';oficina["email"] = 'ccoruna@amaseguros.com';oficina["phone"] = '981 13 35 43';oficina["fax"] = '981 13 75 92';oficina["coordx"] = 43.34475;oficina["coordy"] = -8.40729; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 42.8140151, -1.6327113, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102758;oficina["name"] = 'Colegio Pamplona';oficina["type"] = 'colegio';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Pamplona';oficina["address"] = 'Avda. Baja Navarra, 47, 1ª CP 31002';oficina["email"] = 'cpamplona@amaseguros.com';oficina["phone"] = '948 21 02 28';oficina["fax"] = '948 21 02 06';oficina["coordx"] = 42.8140151;oficina["coordy"] = -1.6327113; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 40.034957, -6.0871958, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102759;oficina["name"] = 'Colegio PLASENCIA (Cáceres)';oficina["type"] = 'colegio';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Cáceres';oficina["address"] = 'Sor Valentina Mirón, 49 CP 10600';oficina["email"] = '';oficina["phone"] = '927 42 63 33';oficina["fax"] = '927 42 63 36';oficina["coordx"] = 40.034957;oficina["coordy"] = -6.0871958; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 43.3202555, -1.976714, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102763;oficina["name"] = 'Colegio San Sebastián';oficina["type"] = 'colegio';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'San Sebastián';oficina["address"] = 'Paseo de Francia, 12; bajo CP 20012';oficina["email"] = '';oficina["phone"] = '943 27 63 00';oficina["fax"] = '943 43 36 38';oficina["coordx"] = 43.3202555;oficina["coordy"] = -1.976714; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 42.875535, -8.5495297, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102767;oficina["name"] = 'Colegio Santiago de Compostela';oficina["type"] = 'colegio';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Santiago de Compostela';oficina["address"] = 'San Pedro Mezonzo, 41; bajo CP 15701';oficina["email"] = '';oficina["phone"] = '981 59 00 29';oficina["fax"] = '981 59 59 58';oficina["coordx"] = 42.875535;oficina["coordy"] = -8.5495297; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 42.847273, -2.666562, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102779;oficina["name"] = 'Colegio Vitoria (Álava)';oficina["type"] = 'colegio';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Álava';oficina["address"] = 'Santiago Hiribidea, 7; 1º CP 01002';oficina["email"] = '';oficina["phone"] = '945 26 42 96';oficina["fax"] = '945 28 35 66';oficina["coordx"] = 42.847273;oficina["coordy"] = -2.666562; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 43.3673696, -8.406235, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 99123;oficina["name"] = 'Oficina A Coruña';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'A Coruña';oficina["address"] = 'Juana de Vega, 29-31. CP 15004';oficina["email"] = 'acoruna@amaseguros.com';oficina["phone"] = '981 26 45 66';oficina["fax"] = '981 26 54 08';oficina["coordx"] = 43.3673696;oficina["coordy"] = -8.406235; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 38.9950974, -1.8540181, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102703;oficina["name"] = 'Oficina Albacete';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Albacete';oficina["address"] = 'Plaza del Altozano, 11. CP 02001';oficina["email"] = 'albacete@amaseguros.com';oficina["phone"] = '967 21 83 01';oficina["fax"] = '967 52 02 81';oficina["coordx"] = 38.9950974;oficina["coordy"] = -1.8540181; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 39.3919113, -3.223542400000042, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102704;oficina["name"] = 'Oficina Alcázar de San Juan';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Ciudad Real';oficina["address"] = 'Avda. de los Institutos, 6; bajo. CP 13600';oficina["email"] = '926 54 70 01';oficina["phone"] = '926 54 02 43';oficina["fax"] = '926 54 70 01';oficina["coordx"] = 39.3919113;oficina["coordy"] = -3.223542400000042; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 36.1313333, -5.446859000000018, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102705;oficina["name"] = 'Oficina Algeciras (Cádiz)';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Cádiz';oficina["address"] = 'Plaza Alta, 7; 1ª, puerta 4 CP 11201';oficina["email"] = 'algeciras@amaseguros.com';oficina["phone"] = '956 98 15 60';oficina["fax"] = '956 98 15 65';oficina["coordx"] = 36.1313333;oficina["coordy"] = -5.446859000000018; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 38.3472832, -0.4863564, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102707;oficina["name"] = 'Oficina Alicante';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Alicante';oficina["address"] = 'Castaños, 51. CP 03001';oficina["email"] = 'alicante@amaseguros.com';oficina["phone"] = '965 20 43 00';oficina["fax"] = '965 21 94 19';oficina["coordx"] = 38.3472832;oficina["coordy"] = -0.4863564; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 36.8366112, -2.4562873, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102708;oficina["name"] = 'Oficina Almería';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Almería';oficina["address"] = 'Plaza Juan del Águila Molina, s/n. CP 04006';oficina["email"] = 'almeria@amaseguros.com';oficina["phone"] = '950 27 00 08';oficina["fax"] = '950 27 31 29';oficina["coordx"] = 36.8366112;oficina["coordy"] = -2.4562873; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 40.6554376, -4.689862, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102710;oficina["name"] = 'Oficina Ávila';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Ávila';oficina["address"] = 'Plaza de Santa Ana, 2. CP 05001';oficina["email"] = 'avila@amaseguros.com';oficina["phone"] = '920 25 31 88';oficina["fax"] = '920 21 44 33';oficina["coordx"] = 40.6554376;oficina["coordy"] = -4.689862; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 38.8759501, -6.9756102, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102711;oficina["name"] = 'Oficina Badajoz';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Badajoz';oficina["address"] = 'Avda. Ramón y Cajal, 15; bajo. CP 06001';oficina["email"] = 'badajoz@amaseguros.com';oficina["phone"] = '924 24 32 54';oficina["fax"] = '924 24 33 06';oficina["coordx"] = 38.8759501;oficina["coordy"] = -6.9756102; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 41.3917961, 2.1454878, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102712;oficina["name"] = 'Oficina Barcelona';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Barcelona';oficina["address"] = 'Comte D’Urgell, 255. CP 08036';oficina["email"] = 'barcelona@amaseguros.com';oficina["phone"] = '934 12 04 92';oficina["fax"] = '933 17 92 98';oficina["coordx"] = 41.3917961;oficina["coordy"] = 2.1454878; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 43.2642062, -2.9321875, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102713;oficina["name"] = 'Oficina Bilbao';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Bilbao';oficina["address"] = 'Ercilla, 11; bajo. CP 48009';oficina["email"] = 'bilbao@amaseguros.com';oficina["phone"] = '944 35 45 20';oficina["fax"] = '944 35 45 21';oficina["coordx"] = 43.2642062;oficina["coordy"] = -2.9321875; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 42.3464755, -3.6938758, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102714;oficina["name"] = 'Oficina Burgos';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Burgos';oficina["address"] = 'Antonio Machado, 2 bajo CP 09005';oficina["email"] = 'burgos@amaseguros.com';oficina["phone"] = '947 20 78 78';oficina["fax"] = '947 27 83 30';oficina["coordx"] = 42.3464755;oficina["coordy"] = -3.6938758; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 39.4681032, -6.3778926, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102715;oficina["name"] = 'Oficina Cáceres';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Cáceres';oficina["address"] = 'Arturo Aranguren, 1 CP 10002';oficina["email"] = 'caceres@amaseguros.com';oficina["phone"] = '927 24 04 44';oficina["fax"] = '927 26 11 80';oficina["coordx"] = 39.4681032;oficina["coordy"] = -6.3778926; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 36.5336461, -6.2986563, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102718;oficina["name"] = 'Oficina Cádiz';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Cádiz';oficina["address"] = 'Cervantes, 16 CP 11003';oficina["email"] = 'cadiz@amaseguros.com';oficina["phone"] = '956 80 80 48';oficina["fax"] = '956 21 35 09';oficina["coordx"] = 36.5336461;oficina["coordy"] = -6.2986563; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 37.6063326, -0.9747426, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102719;oficina["name"] = 'Oficina Cartagena';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Cartagena';oficina["address"] = 'Avda. Pintor Portela, 6; bajo CP 30203';oficina["email"] = 'cartagena@amaseguros.com';oficina["phone"] = '968 50 48 80';oficina["fax"] = '968 50 35 55';oficina["coordx"] = 37.6063326;oficina["coordy"] = -0.9747426; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 39.98811, -0.0346574, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102720;oficina["name"] = 'Oficina Castellón';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Castellón';oficina["address"] = 'Mayor, 118 CP 12001';oficina["email"] = 'castellon@amaseguros.com';oficina["phone"] = '964 23 35 13';oficina["fax"] = '964 22 40 02';oficina["coordx"] = 39.98811;oficina["coordy"] = -0.0346574; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 40.475246, -3.635242, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 41504;oficina["name"] = 'Oficina Central';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Madrid';oficina["address"] = 'Vía de los Poblados, 3. Edificio nº4-A CP 28033';oficina["email"] = 'madrid@amaseguros.com';oficina["phone"] = '918 36 09 45';oficina["fax"] = '913 43 47 71';oficina["coordx"] = 40.475246;oficina["coordy"] = -3.635242; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 38.98297, -3.93116, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102722;oficina["name"] = 'Oficina Ciudad Real';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Ciudad Real';oficina["address"] = 'Alarcos, 17 CP 13001';oficina["email"] = 'ciudadreal@amaseguros.com';oficina["phone"] = '926 21 61 08/58 92';oficina["fax"] = '926 21 65 52';oficina["coordx"] = 38.98297;oficina["coordy"] = -3.93116; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 37.8849724, -4.7862822, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102723;oficina["name"] = 'Oficina Córdoba';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Córdoba';oficina["address"] = 'Avda. República Argentina, 14 CP 14004';oficina["email"] = 'cordoba@amaseguros.com';oficina["phone"] = '957 41 01 83';oficina["fax"] = '957 23 66 46';oficina["coordx"] = 37.8849724;oficina["coordy"] = -4.7862822; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 40.0604597, -2.1311361, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102724;oficina["name"] = 'Oficina Cuenca';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Cuenca';oficina["address"] = 'Hermanos Becerril, 30. CP 16004';oficina["email"] = 'cuenca@amaseguros.com';oficina["phone"] = '969 23 22 61';oficina["fax"] = '969 23 54 32';oficina["coordx"] = 40.0604597;oficina["coordy"] = -2.1311361; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 43.48475, -8.22224, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102725;oficina["name"] = 'Oficina FERROL (A Coruña)';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'A Coruña';oficina["address"] = 'Avda. de Esteiro, 61-63; bajo CP 15403';oficina["email"] = 'ferrol@amaseguros.com';oficina["phone"] = '981 35 79 10';oficina["fax"] = '981 35 78 77';oficina["coordx"] = 43.48475;oficina["coordy"] = -8.22224; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 43.323015, -3.01165, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102726;oficina["name"] = 'Oficina GETXO (Vizcaya)';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Vizcaya';oficina["address"] = 'Santa Ana, 3 CP 48930';oficina["email"] = 'getxo@amaseguros.com';oficina["phone"] = '944 80 72 55';oficina["fax"] = '944 80 58 13';oficina["coordx"] = 43.323015;oficina["coordy"] = -3.01165; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 43.5429879, -5.6614031, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102727;oficina["name"] = 'Oficina GIJÓN (Asturias)';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Asturias';oficina["address"] = 'Emilio Villa, 1, esquina Cabrales CP 33201';oficina["email"] = 'gijon@amaseguros.com';oficina["phone"] = '985 15 57 17';oficina["fax"] = '985 17 10 77';oficina["coordx"] = 43.5429879;oficina["coordy"] = -5.6614031; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 41.81477, 2.73176, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102728;oficina["name"] = 'Oficina GIRONA';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Girona';oficina["address"] = 'Emili Grahit, 14; baixos CP 17003';oficina["email"] = 'girona@amaseguros.com';oficina["phone"] = '972 22 25 33';oficina["fax"] = '972 22 48 95';oficina["coordx"] = 41.81477;oficina["coordy"] = 2.73176; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 37.1807632, -3.6001274, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102729;oficina["name"] = 'Oficina Granada';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Granada';oficina["address"] = 'Gran Vía de Colón, 46; bajo CP 18010';oficina["email"] = 'granada@amaseguros.com';oficina["phone"] = '958 29 26 00';oficina["fax"] = '958 20 39 30';oficina["coordx"] = 37.1807632;oficina["coordy"] = -3.6001274; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 37.257424, -6.9496893, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102732;oficina["name"] = 'Oficina Huelva';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Huelva';oficina["address"] = 'Palos de la Frontera, 17 CP 21003';oficina["email"] = 'huelva@amaseguros.com';oficina["phone"] = '959 28 17 71';oficina["fax"] = '959 28 24 70';oficina["coordx"] = 37.257424;oficina["coordy"] = -6.9496893; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 42.135319, -0.4086238, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102734;oficina["name"] = 'Oficina Huesca';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Huesca';oficina["address"] = 'Zaragoza, 5; bajo. CP 22002';oficina["email"] = 'huesca@amaseguros.com';oficina["phone"] = '974 22 33 54';oficina["fax"] = '974 24 26 13';oficina["coordx"] = 42.135319;oficina["coordy"] = -0.4086238; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 37.7772323, -3.7896116, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102735;oficina["name"] = 'Oficina Jaén';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Jaén';oficina["address"] = 'Paseo de la Estación, 43 bajo CP 23007';oficina["email"] = 'jaen@amaseguros.com';oficina["phone"] = '953 27 47 01';oficina["fax"] = '953 22 47 95';oficina["coordx"] = 37.7772323;oficina["coordy"] = -3.7896116; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 36.6881114, -6.1377174, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102737;oficina["name"] = 'Oficina Jerez de la frontera';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Jerez de la frontera';oficina["address"] = 'Beato Juan Grande, 11 CP 11403';oficina["email"] = 'Beato Juan Grande, 11 CP 11403';oficina["phone"] = '956 16 85 35';oficina["fax"] = '956 16 85 67';oficina["coordx"] = 36.6881114;oficina["coordy"] = -6.1377174; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 28.1107083, -15.4186733, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102738;oficina["name"] = 'Oficina Las Palmas';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Las Palmas';oficina["address"] = 'León y Castillo, 31; bajo CP 35003';oficina["email"] = 'laspalmas@amaseguros.com';oficina["phone"] = '928 43 16 20';oficina["fax"] = '928 43 16 21';oficina["coordx"] = 28.1107083;oficina["coordy"] = -15.4186733; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 42.5958926, -5.5740241, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102740;oficina["name"] = 'Oficina León';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'León';oficina["address"] = 'Fuero, 9; bajo CP 24001';oficina["email"] = 'leon@amaseguros.com';oficina["phone"] = '987 26 19 23';oficina["fax"] = '987 26 20 27';oficina["coordx"] = 42.5958926;oficina["coordy"] = -5.5740241; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 41.6250102, 0.6220632, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102744;oficina["name"] = 'Oficina Lleida';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Lleida';oficina["address"] = 'Passeig de Ronda, 175-177 CP 25008';oficina["email"] = 'lleida@amaseguros.com';oficina["phone"] = '973 22 47 83';oficina["fax"] = '973 22 45 51';oficina["coordx"] = 41.6250102;oficina["coordy"] = 0.6220632; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 42.4636381, -2.4497705, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102741;oficina["name"] = 'Oficina Logroño';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Logroño';oficina["address"] = 'Doctor Múgica, 6 bajo CP 26002';oficina["email"] = 'lrioja@amaseguros.com';oficina["phone"] = '941 24 13 00';oficina["fax"] = '941 50 25 08';oficina["coordx"] = 42.4636381;oficina["coordy"] = -2.4497705; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 43.0118278, -7.5563638, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102743;oficina["name"] = 'Oficina Lugo';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Lugo';oficina["address"] = 'Rua Raiña, 1. CP 27001';oficina["email"] = 'lugo@amaseguros.com';oficina["phone"] = '982 25 21 07';oficina["fax"] = '982 25 22 04';oficina["coordx"] = 43.0118278;oficina["coordy"] = -7.5563638; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 40.4372074, -3.7164074, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102746;oficina["name"] = 'Oficina Madrid (Hilarión)';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Madrid';oficina["address"] = 'Hilarión Eslava, 50. CP 28015';oficina["email"] = 'hilarion@amaseguros.com';oficina["phone"] = '910 50 57 01';oficina["fax"] = '910 50 57 01';oficina["coordx"] = 40.4372074;oficina["coordy"] = -3.7164074; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 40.3286705, -3.7616628, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102747;oficina["name"] = 'Oficina Madrid (Leganés)';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Madrid';oficina["address"] = 'Avda. Doctor Martín-Vegué Jaudanes,16. CP 28912';oficina["email"] = 'leganes@amaseguros.com';oficina["phone"] = '911 75 03 33';oficina["fax"] = '911 75 03 38';oficina["coordx"] = 40.3286705;oficina["coordy"] = -3.7616628; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 40.422400, -3.686451, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 41505;oficina["name"] = 'Oficina Madrid (Villanueva)';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Madrid';oficina["address"] = 'Villanueva, 24 CP 28001';oficina["email"] = 'villanueva@amaseguros.com';oficina["phone"] = '914 31 06 43';oficina["fax"] = '915 76 20 44';oficina["coordx"] = 40.422400;oficina["coordy"] = -3.686451; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 40.4765304, -3.6344754, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102745;oficina["name"] = 'Oficina Madrid(Central Madrid)';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Madrid';oficina["address"] = 'Vía de los Poblados, 3. Edificio nº4-A CP 28033';oficina["email"] = 'amacentral@amaseguros.com';oficina["phone"] = '913 43 47 00';oficina["fax"] = '913 43 47 00';oficina["coordx"] = 40.4765304;oficina["coordy"] = -3.6344754; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 36.7157818, -4.4253636, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102748;oficina["name"] = 'Oficina Málaga';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Málaga';oficina["address"] = 'C/ Linaje, 3. CP 29001';oficina["email"] = 'malaga@amaseguros.com';oficina["phone"] = '952 35 62 64';oficina["fax"] = '952 35 86 18';oficina["coordx"] = 36.7157818;oficina["coordy"] = -4.4253636; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 35.2873617, -2.9379387, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102750;oficina["name"] = 'Oficina Melilla';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Melilla';oficina["address"] = 'Paseo Marítimo Rafael Ginel, 10; bajo (vuelta al Colegio) CP 52006';oficina["email"] = 'melilla@amaseguros.com';oficina["phone"] = '952 67 27 46';oficina["fax"] = '952 67 23 49';oficina["coordx"] = 35.2873617;oficina["coordy"] = -2.9379387; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 37.9974227, -1.1340844, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102752;oficina["name"] = 'Oficina Murcia';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Murcia';oficina["address"] = 'Condes de Barcelona, 5; bajo. Edificio Mónaco. CP 30007';oficina["email"] = 'murcia@amaseguros.com';oficina["phone"] = '968 20 04 10';oficina["fax"] = '968 20 04 10';oficina["coordx"] = 37.9974227;oficina["coordy"] = -1.1340844; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 42.3412897, -7.8656867, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102753;oficina["name"] = 'Oficina Ourense';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Ourense';oficina["address"] = 'Juan XXIII, 21; bajo. CP 32003';oficina["email"] = 'orense@amaseguros.com';oficina["phone"] = '988 37 25 32';oficina["fax"] = '988 37 31 13';oficina["coordx"] = 42.3412897;oficina["coordy"] = -7.8656867; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 43.360751, -5.8574068, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102754;oficina["name"] = 'Oficina Oviedo';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Oviedo';oficina["address"] = 'Plaza de América, 10; bajo CP 33005';oficina["email"] = 'oviedo@amaseguros.com';oficina["phone"] = '985 23 09 68';oficina["fax"] = '985 27 72 24';oficina["coordx"] = 43.360751;oficina["coordy"] = -5.8574068; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 42.0106671, -4.5330548, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102755;oficina["name"] = 'Oficina Palencia';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Palencia';oficina["address"] = 'Pza. del Puente Mayor, 6; bajo CP 34005';oficina["email"] = 'palencia@amaseguros.com';oficina["phone"] = '979 70 69 16';oficina["fax"] = '979 74 62 05';oficina["coordx"] = 42.0106671;oficina["coordy"] = -4.5330548; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 39.5763459, 2.6475845, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102756;oficina["name"] = 'Oficina Palma de Mallorca';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Palma de Mallorca';oficina["address"] = 'Barón de Pinopar, 10 CP 07012';oficina["email"] = 'pmallorca@amaseguros.com';oficina["phone"] = '971 71 49 82';oficina["fax"] = '971 71 07 31';oficina["coordx"] = 39.5763459;oficina["coordy"] = 2.6475845; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 42.8071263, -1.6612861, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102757;oficina["name"] = 'Oficina Pamplona';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Pamplona';oficina["address"] = 'Avda. Pío XII, 30. CP 31008';oficina["email"] = 'pamplona@amaseguros.com';oficina["phone"] = '948 27 50 50';oficina["fax"] = '948 27 54 56';oficina["coordx"] = 42.8071263;oficina["coordy"] = -1.6612861; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 42.39309, -8.70363, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102760;oficina["name"] = 'Oficina Pontevedra';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Pontevedra';oficina["address"] = 'Echegaray, 23. CP 36002';oficina["email"] = 'pontevedra@amaseguros.com';oficina["phone"] = '986 84 51 72';oficina["fax"] = '986 84 66 87';oficina["coordx"] = 42.39309;oficina["coordy"] = -8.70363; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 40.9659675, -5.6609031, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102761;oficina["name"] = 'Oficina Salamanca';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Salamanca';oficina["address"] = 'Bermejeros, 22 CP 37001';oficina["email"] = 'salamanca@amaseguros.com';oficina["phone"] = '923 26 31 68';oficina["fax"] = '923 26 77 49';oficina["coordx"] = 40.9659675;oficina["coordy"] = -5.6609031; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 43.3179268, -1.9803538, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102762;oficina["name"] = 'Oficina San Sebastián';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'San Sebastián';oficina["address"] = 'Getaria, 19 CP 20005';oficina["email"] = 'sansebastian@amaseguros.com';oficina["phone"] = '943 42 43 09';oficina["fax"] = '943 42 36 38';oficina["coordx"] = 43.3179268;oficina["coordy"] = -1.9803538; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 28.4700288, -16.2588334, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102764;oficina["name"] = 'Oficina Santa Cruz de Tenerife';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Santa Cruz de Tenerife';oficina["address"] = 'Costa y Grijalba, 35. CP 38004';oficina["email"] = 'tenerife@amaseguros.com';oficina["phone"] = '922 24 40 70';oficina["fax"] = '922 24 68 93';oficina["coordx"] = 28.4700288;oficina["coordy"] = -16.2588334; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 43.4650096, -3.8000944, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102765;oficina["name"] = 'Oficina Santander';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Santander';oficina["address"] = 'Lope de Vega, 33 CP 39003';oficina["email"] = 'santander@amaseguros.com';oficina["phone"] = '942 21 77 19';oficina["fax"] = '942 21 79 23';oficina["coordx"] = 43.4650096;oficina["coordy"] = -3.8000944; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 42.875535, -8.5495297, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102766;oficina["name"] = 'Oficina Santiago de Compostela';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Santiago de Compostela';oficina["address"] = 'Montero Ríos, 52. CP 15701';oficina["email"] = 'scompostela@amaseguros.com';oficina["phone"] = '981 59 81 08';oficina["fax"] = '981 59 81 47';oficina["coordx"] = 42.875535;oficina["coordy"] = -8.5495297; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 40.9374526, -4.1143222, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102768;oficina["name"] = 'Oficina Segovia';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Segovia';oficina["address"] = 'Pº Conde Sepúlveda, 36. CP 40006';oficina["email"] = 'segovia@amaseguros.com';oficina["phone"] = '921 44 40 05';oficina["fax"] = '921 44 32 56';oficina["coordx"] = 40.9374526;oficina["coordy"] = -4.1143222; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 37.3729927, -5.9846983, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102769;oficina["name"] = 'Oficina Sevilla';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Sevilla';oficina["address"] = 'Progreso, 10. (Junto al Colegio de Médicos). CP 41013';oficina["email"] = 'sevilla@amaseguros.com';oficina["phone"] = '954 29 65 60';oficina["fax"] = '954 29 65 63';oficina["coordx"] = 37.3729927;oficina["coordy"] = -5.9846983; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 41.7592387, -2.4697464, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102771;oficina["name"] = 'Oficina Soria';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Soria';oficina["address"] = 'Avda. Mariano Vicén, 31; 1ª planta. CP 42003';oficina["email"] = 'soria@amaseguros.com';oficina["phone"] = '975 23 02 24';oficina["fax"] = '975 23 02 89';oficina["coordx"] = 41.7592387;oficina["coordy"] = -2.4697464; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 39.96333, -4.81586, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102772;oficina["name"] = 'Oficina Talavera de la Reina';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Talavera de la Reina';oficina["address"] = 'Avda. de la Constitución, 4 CP 45600';oficina["email"] = 'talavera@amaseguros.com';oficina["phone"] = '925 82 66 85';oficina["fax"] = '925 82 83 41';oficina["coordx"] = 39.96333;oficina["coordy"] = -4.81586; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 41.1130322, 1.2553833, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102773;oficina["name"] = 'Oficina Tarragona';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Tarragona';oficina["address"] = 'Baixada del Toro, 11-13; bajo CP 43004';oficina["email"] = 'tarragona@amaseguros.com';oficina["phone"] = '977 24 50 13';oficina["fax"] = '977 24 50 70';oficina["coordx"] = 41.1130322;oficina["coordy"] = 1.2553833; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 40.3417099, -1.1076501, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102774;oficina["name"] = 'Oficina Teruel';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Teruel';oficina["address"] = 'Joaquín Arnau, 2; 1º. CP 44001';oficina["email"] = 'teruel@amaseguros.com';oficina["phone"] = '978 61 72 10';oficina["fax"] = '978 61 72 11';oficina["coordx"] = 40.3417099;oficina["coordy"] = -1.1076501; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 39.8740096, -4.036108, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102775;oficina["name"] = 'Oficina Toledo';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Toledo';oficina["address"] = 'Andalucía, 8; bajo. CP 45005';oficina["email"] = 'toledo@amaseguros.com';oficina["phone"] = '925 25 43 97';oficina["fax"] = '925 21 34 52';oficina["coordx"] = 39.8740096;oficina["coordy"] = -4.036108; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 39.47106, -0.36574, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102776;oficina["name"] = 'Oficina Valencia';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Valencia';oficina["address"] = 'Avda. Navarro Reverter, 17 CP 46004';oficina["email"] = 'valencia@amaseguros.com';oficina["phone"] = '963 94 08 22';oficina["fax"] = '963 52 66 14';oficina["coordx"] = 39.47106;oficina["coordy"] = -0.36574; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 41.6494631, -4.7316868, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102777;oficina["name"] = 'Oficina Valladolid';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Valladolid';oficina["address"] = 'Doctrinos, 18; bajo. CP 47001';oficina["email"] = 'valladolid@amaseguros.com';oficina["phone"] = '983 35 78 33';oficina["fax"] = '983 35 75 88';oficina["coordx"] = 41.6494631;oficina["coordy"] = -4.7316868; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 42.231747, -8.715563, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102778;oficina["name"] = 'Oficina Vigo (Pontevedra)';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Pontevedra';oficina["address"] = 'Ecuador, 84. CP 36204';oficina["email"] = 'vigo@amaseguros.com';oficina["phone"] = '986 47 02 60';oficina["fax"] = '986 47 01 45';oficina["coordx"] = 42.231747;oficina["coordy"] = -8.715563; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 42.8426364, -2.6747356, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102780;oficina["name"] = 'Oficina Vitoria (Álava)';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Álava';oficina["address"] = 'Manuel Iradier, 9-A. CP 01005';oficina["email"] = 'vitoria@amaseguros.com';oficina["phone"] = '945 15 65 63';oficina["fax"] = '945 15 64 70';oficina["coordx"] = 42.8426364;oficina["coordy"] = -2.6747356; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 41.5090511, -5.7401392, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102783;oficina["name"] = 'Oficina Zamora';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Zamora';oficina["address"] = 'Amargura, 1. CP 49013';oficina["email"] = 'zamora@amaseguros.com';oficina["phone"] = '980 51 93 29';oficina["fax"] = '980 51 92 89';oficina["coordx"] = 41.5090511;oficina["coordy"] = -5.7401392; oficinas.push(oficina);distancia = calculateDistance(lati_user, longi_user, 41.6461737, -0.8832054, "K"); var oficina = { };oficina["officeId"] = 102784;oficina["name"] = 'Oficina Zaragoza';oficina["type"] = 'oficina';oficina["distancia"] = distancia.toFixed(1);oficina["city"] = 'Zaragoza';oficina["address"] = 'José María Lacarra de Miguel, 8; Bajo.';oficina["email"] = 'zaragoza@amaseguros.com';oficina["phone"] = '976 22 37 38';oficina["fax"] = '976 22 99 58';oficina["coordx"] = 41.6461737;oficina["coordy"] = -0.8832054; oficinas.push(oficina);oficinas.sort(function(a, b) { return a['distancia'] - b['distancia'];});setTimeout(function(){ google.maps.event.addDomListener(window, 'load', initMap); }, 500);});function calculateDistance(lat1, lon1, lat2, lon2, unit) {var radlat1 = Math.PI * lat1/180var radlat2 = Math.PI * lat2/180var radlon1 = Math.PI * lon1/180var radlon2 = Math.PI * lon2/180var theta = lon1-lon2var radtheta = Math.PI * theta/180var dist = Math.sin(radlat1) * Math.sin(radlat2) + Math.cos(radlat1) * Math.cos(radlat2) * Math.cos(radtheta);dist = Math.acos(dist)dist = dist * 180/Math.PIdist = dist * 60 * 1.1515if (unit=="K") { dist = dist * 1.609344 }if (unit=="N") { dist = dist * 0.8684 }return dist}function toggleLocation($element) { $('.location__result__adress').removeClass('is-active'); $('.location__result__contact').stop().slideUp().removeClass('is-active'); $element.toggleClass('is-active'); $element.siblings('.location__result__contact').stop().slideToggle().addClass('is-active');}

  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Carlyn Walter

  Last Updated: 26/07/2023

  Views: 5648

  Rating: 5 / 5 (70 voted)

  Reviews: 85% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Carlyn Walter

  Birthday: 1996-01-03

  Address: Suite 452 40815 Denyse Extensions, Sengermouth, OR 42374

  Phone: +8501809515404

  Job: Manufacturing Technician

  Hobby: Table tennis, Archery, Vacation, Metal detecting, Yo-yoing, Crocheting, Creative writing

  Introduction: My name is Carlyn Walter, I am a lively, glamorous, healthy, clean, powerful, calm, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.