Zelf games maken met... Klokhuis Game Studio – Martijn schrijft (2024)

Als je niet oppast, ben je je zelfgemaakte game zo kwijt in Klokhuis Game Studio. Da’s het nadeel van een online platform waar je creaties in ‘the cloud’ zijn opgeslagen: als er wat mis gaat met opslaan of laden, is je werk voor niets geweest.

Het overkwam me tijdens mijn eerste poging. In Game Studio, door het Amsterdamse IJsfontein gemaakt voor de website van kinderprogramma Klokhuis, hebben zelfgemaakte games sowieso een beperkte houdbaarheidsdatum: als je spel drie maanden niet wordt gespeeld, verdwijnt-ie uit het archief.

Dat komt omdat Game Studio geen tool is voor pro’s of zelfs maar hobbyisten, het is vooral een sociaal platform voor het typische Klokhuis-publiek van nieuwsgierige basisschoolkinderen. De games bouw je binnen een onderdeel dat Game Kit heet, er is verder een videokanaal met instructies en een spellenarchief met de creaties van anderen.

Toverwoord

De zéér druk vormgegeven homepage (houden kinderen blijkbaar van) biedt voorbeeldgames, een game van de week, spellenmaak-wedstrijden rond een bepaald thema en videotutorials voor beginnelingen. Delen is het toverwoord, want iedere game die door anderen is gemakt, blijft in het archief. Deze kun je aanpassen aan je eigen voorkeur en weer online zetten, waarbij het origineel wel bewaard blijft. Dit kan zelfs met de voorbeeldgames van de Klokhuis-redactie.

Resultaten kun je embedden in andere sites of mailen naar vrienden. Als je tevreden bent over je zelf gemaakte game, mag je die op het podium zetten. Uiteraard mogen anderen je kunstwerkje dan beoordelen.

Zodra je bent ingelogd, mag je zelf aan de slag. Dat is supermakkelijk. De meeste gebruikers zullen binnen een uur een aardig gamepje kunnen maken.Eerst bepaal je hoe het spel te winnen valt: door zoveel mogelijk punten te scoren, de finishlijn te halen of door binnen de tijd een bepaald speldoel te bereiken. Combinaties zijn ook mogelijk. Maak je geen keuze, dan staat het speldoel standaard op ‘spelen tot je doodgaat’.

In het speelveld kun je vaste elementen neerzetten zoals vloeren, platforms, ijsblokken en springveren. Een knipoog naar Super Mario ontbreekt niet, want ook paddenstoelen zijn van de partij. Bewegende elementen zijn liften, raketten en schuifdeuren. Voor de griezelfans zijn er grafzerken.

Je kunt zelf bepalen in welke richting een zwevend platform beweegt en het is zelfs mogelijk objecten op elkaar te laten reageren, door middel van een reactieknop. Zo kun je bijvoorbeeld schuifdeuren laten openen wanneer de speler op een blok springt. Je kunt tijdens het bouwen te allen tijde je level testen met een druk op de grote, glimmende “TEST LEVEL”-knop. Superhandig en het nodigt uit tot experimenteren.

Hoge prijs

Voor al dat gemak betaal je een hoge prijs en niet alleen vanwege de onmogelijkheid je creaties op je eigen computer op te slaan. Het spellenmaken gebeurt met behulp van een zeer nauw afgebakende gereedschapskist. Ten eerste zijn er maar twee genres mogelijk: platformgames en spellen met een Zelda-achtig bovenaanzicht.

Ten tweede is het spelpersonage altijd een tamelijk inspiratieloze gekleurde bal. Je mag zelf een kleurtje en hoedje uitkiezen, maar daar blijft het bij. Wil jij een alien in de hoofdrol van je science-fiction-spel? Jammer dan, tenzij die alien er toevallig uitziet als een groene bal met een petje. Het is mij niet helemaal duidelijk waarom voor deze aanpak is gekozen. Misschien een geldkwestie?

Het gevolg is in ieder geval dat je ‘balletje’ ook als een balletje reageert. Hij stuitert, rolt en springt door de levels heen op een manier die mij binnen een minuut al enorm begon tegen te staan. Het zorgt ervoor dat elke besturing onvoorspelbaar en klungelig aanvoelt. Dat lijkt het gamedesign in een bepaalde richting te duwen, want de Klokhuis-kids maken veel flipperkasten en Sonic the Hedgehog-achtige games.

Medialessen

De beperkte mogelijkheden van Klokhuis Game Studio zijn volgens twee pedagogische experts juist een zegen: Pauline Maas geeft medialessen aan schoolkinderen en schenkt ook geregeld aandacht aan games. Zij zegt: “Game Studio is een hele goede manier om kinderen kennis te laten maken met gamedesign. Je ziet dat ze met hele leuke, creatieve games komen binnen die beschermde omgeving.” Volgens Maas is Game Studio een ideaal opstapje naar volwassener platforms zoals Game Maker.

Ook een docent aan Hogeschool Domstad, een PABO-opleiding in Utrecht, heeft met Game Studio gewerkt. Gerard Dümmeris zijn naam en hij heeft de toekomstige juffen en meesters met behulp van Game Studio laten zien dat computers en spellen heus niet zo eng zijn als ze soms lijken.

Conclusie

Mogelijkheden:
Klokhuis Game Studio is geschikt voor de aller-allereerste stapjes in de wereld van game development. De keuze voor een gek balletje in plaats van een herkenbaar mannetje of vrouwtje maakt het wel erg abstract allemaal. 1/5

Gebruikersgemak:
Volop tips en trucs via de nogal druk vormgegeven website, maar eerlijk gezegd kan iedereen met een beetje verstand al snel iets in elkaar draaien op dit platform. 5/5

Delen met de wereld:
Je kunt je game opslaan via de website en embedden op een website. Opslaan als los project kan helaas niet en je spel gemakkelijkop Facebook o.i.d. zetten is ook niet echt mogelijk. 1/5

Sympathie:
Leuk idee om kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met gameontwikkeling. De beperkingen (slechts twee genres, geen eigen sprites importeren, geen exports mogelijk) zijn vast bedoeld om het ‘netjes’ te houden, maar het concept is daardoor niet zo lang interessant voor aspirant-developers. Een prima tool dus voor educatieve doeleinden of om de smaak te pakken te krijgen. Wil je daarentegen serieus met game development aan de slag, kijk dan even verder.3/5

Ga hier zelf aan de slag met Klokhuis Game Studio!

Voor dit artikel bedank ik Pauline Maas en Gerard Dümmer.

Zelf games maken met... Klokhuis Game Studio – Martijn schrijft (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Twana Towne Ret

Last Updated:

Views: 5573

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Twana Towne Ret

Birthday: 1994-03-19

Address: Apt. 990 97439 Corwin Motorway, Port Eliseoburgh, NM 99144-2618

Phone: +5958753152963

Job: National Specialist

Hobby: Kayaking, Photography, Skydiving, Embroidery, Leather crafting, Orienteering, Cooking

Introduction: My name is Twana Towne Ret, I am a famous, talented, joyous, perfect, powerful, inquisitive, lovely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.